Imone – Split set: Eco Hybride warmtepomp

Het Imone R32 Split-type lucht/water-warmtepompunit is een geïntegreerd lucht-naar-water systeem dat ruimteverwarming, koeling en warm tapwater kan leveren. Het buitenste warmtepompsysteem onttrekt warmte aan de buitenlucht en transporteert deze warmte via koelmiddelleidingen naar de platenwarmtewisselaar in de hydraulische box.

Het verwarmde water in de hydraulische box circuleert naar lage-temperatuur-warmteafgevers (bijvoorbeeld vloerverwarmingsslurven of radiatoren met lage temperatuur) om verwarming te bieden, en naar de boiler voor warm tapwater.